RT. 看http://server.hostloc.com/t.php负载很高啊

----------------------------
顺便说一句,502的时候真是水贴的好时机啊

9 对 “论坛被打了嘛?一直502,负载这么高”的想法;

  1. RT. 看http://server.hostloc.com/t.php负载很高啊

    ----------------------------
    顺便说一句,502的时候真是水贴的好时机啊

  2. 系统平均负载        80.91 51.01 29.84 80/549                   甚至还在上升

评论被关闭。